Obchodní podmínky

JAK SI OBJEDNAT ZBOŽÍ?

Výběr zboží

Zvolte si v pravém horním menu hlavní kategorii, o kterou máte zájem. Následně se rozevře subkategorie v levém horním rohu, kde si vyberete konkrétní produkt. Každá sekce nabízí další filtrování dle názvu či ceny produktu. V případě, že název produktu znáte, můžete jej přímo napsat do okna vyhledávače (např. židle).

Nezávazná objednávka alias nákupní košík

Seznam vybraného zboží nemusíte složitě vypisovat, stačí jednoduše objednávat prostřednictvím NEZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY – systém funguje stejně jako NÁKUPNÍ KOŠ. Konkrétní produkt a jeho počet vložíte tlačítkem NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA. Celkovou nezávaznou objednávku = potvrďte tlačítkem POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE. V sekci ZÁKAZNÍK vyplňte KONTAKTNÍ ÚDAJE - jméno, příjmení, email a telefon. Případně fakturační a doručovací adresu. Doručovací adresu nevyplňujte pokud je stejná jako fakturační. V další sekci DOPRAVA A PLATBA zvolte způsob platby, termín konání akce a způsob dopravy. Objednávka je nezávazná a dá se telefonicky měnit či rušit. Celkovou hodnotu objednávky můžete průběžně sledovat v pravém horním rohu (u symbolu nákupního koše). Pokud jsou vyplněné údaje v sekci SHRNUTÍ OBJEDNÁVKY správné, zvolte tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Pokud si přeje cokoliv změnit, klikne na horní liště na krok, který potřebuje opravit.

 

Objednávka a potvrzení

O stavu objednávky jsou zákazníci informováni prostřednictvím emailové adresy, kterou zadaly do kontaktního formuláře. Email odchází v momentě přijetí objednávky do systému. V případě, že se některý z výše uvedených postupů neprovede, kontaktujte nás na: objednavka@toppartynabytek.cz nebo na telefon 777 339 842. Pokud se chcete poradit, nebo potřebujete jiné informace, kontaktujte nás stejným způsobem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky - všeobecná ustanovení (platné od 1. 11. 2012)

Základní údaje – dodavatel - pronajímatel
Ing. Simona Haasová
Třebízského 1636
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
250 01
Tel: +420-777 339 842
Email: info@toppartynabytek.cz, objednavka@toppartynabytek.cz
Webside: www.TOPpartynabytek.CZ

Osobní údaje nájemce

Nájemce poskytuje pronajímateli dobrovolně své osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním. Nájemce poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce. Podáním objednávky nájemce stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi a jsou platné pro veškerý nákup. Pronajímatel shromažďuje osobní údaje zákazníků, které jsou použity pouze k realizaci obchodní transakce. Veškerá osobní data jsou pronajímatelem spravována s největší opatrností a pečlivostí s ohledem na práva a potřeby zákazníků. Pronajímatel tyto údaje nepředává žádné další osobě nebo společnosti. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může klient kdykoli odvolat a provozovatel je povinen jeho žádosti vyhovět.

Uchováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefon a email, z důvodu realizace obchodního styku a pro zákonem stanovené povinnosti spojené s účetní a daňovou rvidencí.  Osobní údaje archivujeme do doby, dokud zákazník nepožádá o jejich vymazání. V případě, že zákazník chce odstranit své osobní údaje z databáze, kontaktuje provozovatele e-mailem na adresu: info@toppartynabytek.cz. Více informací naleznete v "Zásady zpracování osobních údajů".

Objednávka zboží

Veškeré objednávky uzavřené přes internetový portál jsou nezávazné. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Odesláním objednávky nájemce souhlasí se všemi podmínkami. Způsob dopravy objednaného zboží a jeho hrazení záleží na volbě nájemce. Nájemce závazně stvrzuje objednávku těmito třemi způsoby:

 1. vyplněním a odesláním „Smlouvy o pronájmu“,
 2. potvrzením emailem,
 3. potvrzením telefonicky.

Pronajímatel má povinnost realizovat závazné objednávky svých zákazníků a připravit vybrané zboží uvedené v objednávce, pokud je v daném termínu k dispozici. Smluvní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem vzniká zasláním elektronické zálohové faktury vystavené pronajímatelem na email nájemce uvedený v objednávkovém formuláři.

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud nájemce opakovaně objednané zboží neodebírá, nevrací jej ve stanoveném termínu nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci obchodu. Všechno zboží v internetové galerii www.toppartynabytek.cz je určeno k pronájmu, pronajímatel však neručí za dostupnost všech vystavovaných produktů.

Zrušení objednávky

Nájemce i pronajímatel mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce ustoupit a to až do okamžiku potvrzení objednávky pronajímatelem. Zrušení objednávky po uzavření Smlouvy o pronájmu je možný pouze po dohodě obou zúčastněných stran.

Doručení objednaného zboží nájemci

Nájemce u každé objednávky musí vybrat a potvrdit buď osobní odběr nebo dopravu a vykládku na daném místě. Odesláním objednávky nájemce zvolený výběr, a jeho případnou úhradu, potvrzuje.

Nájemce je zodpovědný za překontrolování dopraveného zboží. V případě, že zboží je dopraveno poškozené vinnou pronajímatele a nájemce nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemůže pronajímatel poskytovat žádnou náhradu.

Pokud si klient vybere osobní odběr na odběrovém místě, objednané zboží bude blokováno pouze do termínu určené v objednávce. Po této době bude rezervace zboží zrušena a po nájemci požadována náhrada škody.

Součástí Smlouvy o pronájmu není montáž ani instalace zboží.

Platby a hrazení zboží

Nájemce má několik možností hrazení objednaného zboží.

 1. Platba převodem
  Za zboží závazně objednané na portálu www.toppartynabytek.cz je možné zaplatit bankovním převodem. Celková cena objednávky (plus případná doprava), číslo účtu a osobní variabilní symbol, bude uveden na vystavené zálohové faktuře.
  Za platbu převodem neplatíte nic navíc!
 2. Hotově - osobní odběr
  V případě volby osobní odběr je zboží připraveno na dohodnutém místě a je možné jej hotově zaplatit.
 3. Číslo účtu: 2000422835

  Kód banky:2010

  Ceny a platnost nabídky

  Ceny uvedené na portálu www.toppartynabytek.cz jsou uváděny bez DPH 21% a jsou určeny pro konečného zákazníka. Součástí každé dodávky je řádný daňový doklad. Ceny jsou platné za akci (v trvání od 1 do 2 dnů) nebo jinak dle domluvy mezi pronajímatelem a nájemcem.

  Nájemce přebírající zboží

  Nájemce podepsáním dodacího listu potvrzuje, že doručené zboží odpovídá jeho objednávce a bylo doručeno nepoškozené. Na pozdější reklamace není možné brát zřetel. Každý nájemce musí před zapůjčením inventáře podepsat SMLOUVU O PRONÁJMU.

  Rozpor se smlouvou o pronájmu a povinnosti nájemce

  Pronajímatel odpovídá nájemci za to, že půjčovaná věc je při převzetí bez vad. Nájemce odpovídá pronajímateli za to, že půjčovanou věc vrátí ve stejném stavu, ve kterém ji přijal, s ohledem na běžná opotřebení. Jakákoliv jiná chování jsou v rozporu se Smlouvou o pronájmu a nájemce je povinen pronajímateli uhradit celkovou pořizovací cenu pronajímané věci.

  V případě ztráty předmětného vybavení uhradí nájemce pronajímateli částku v plné výši maloobchodní ceny uvedené v aktuálním ceníku pronajímatele. V případě poškození vybavení je nájemce povinen uhradit celkovou škodu vzniklou pronajímateli, tj. celkové uhrazení poškozených dílů či opravy u autorizovaného servisu, manipulační poplatky a ušlý zisk pronajímatele v souvislosti s touto událostí.

  V případě pronajatých textilií ( ubrusy, potahy, scarting, nebesa a pod.) je zboží kompletně vrácené až po návratu z prádelny. Pokud textilie nelze 100% vyčistit, vzniklá škoda bude pronajímateli dodatečně vyúčtována k náhradě. Pronajaté vybavení není pojištěno pro případ ztráty ani zničení na záladě špatné manipulace.

  Zapůjčené vybavení je způsobilé výhradně pro použití, pro které je nájemci zapůjčeno a nájemce není oprávněn zapůjčené zboží užívat jiným způsobem ani pro jiné účely.

  Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené pronájmem vybavení a nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.

  Další specifikace viz. Smlouva o pronájmu.

   

  Závěr

  Tyto obchodní podmínky jsou závazné jak pro pronajímatele, tak nájemce. Pronajímatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, přičemž se zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na stránkách svého internetového portálu.